Community

Learning Danish – Fornøjelse Pleasure

Pleasure –  Fornøjelseaarhus

from the verb fornøje : to please or delight or gratify

Fornøjelig –amusing, delightful, pleasant

Fornøjelse – pleasure, delight, diversion, amusement.

betale fornøjelse: (to) foot the bill

finne fornøjelse i: take pleasure/delight in

har fornøjelse af: deirive satisfaction from

Det er mig en stor fornøjelse at…   It gives me great pleasure to….

Ja, med fornøjelse: Yes, with pleasure. – in agreeing to do something

God fornøjelse! : Have a good time!

Fornøjelsesliv – entertainment, means of enterntainment

Fornøjelsestur – det er ingen fornøyelsestur : It is no picnic. (metaphorical picnic)

Så kom den næste, han var lystigmager, han var direktør for komedierne, maskeraderne og al den fornøjelse der kan findes på. Hans rejsegods var en stor tønde.

Then came the next, he was merry-maker, he was director of comedies, masked balls, and all the pleasure that can be found. [Source: H C Andersen, posted on http://vandreture.wordpress.com/]

Some Danish words to ponder about for those of us struggling to extend our danish vocabulary.

2 thoughts on “Learning Danish – Fornøjelse Pleasure”

  1. Det er mig en fornøjelse at få opfrisket, hvad fornøjelse kan betyde. Det er svært at få nok af fornøjelser 🙂
    De bedste hilsner,
    Hanna

    Like

Everyone is important. What do you have to say?

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.