Community

Osmåling

This is a stunning form of traditional art and these pieces are not only, hard to find but are an inspiration for those of us who wish to follow and keep the old ways and painting techniques alive

Ein museumsblogg

2013-19-1

På Osterøy museum har vi no ei utstilling om Osmåling. Tinga i utstillinga er i hovudsak lånt frå Petter Mikalsen.

2013-19-21_edited-1

Denne særeigne forma for rosemåling kan seiast å ha starta med Nils Tveiterås Midthus (1795-1875). Han dreiv med rosemåling slik både faren og farfaren hadde gjort. Han flytta frå Samnanger til Midthus i Hegglandsdalen i 1824, og utvikla det som seinare er vorte kalla for Os-stilen innafor rosemåling.

2014-05-09 08-54-19 - IMG_3008

Rosemåling vaks fram i Noreg på slutten av 1700-talet og byrjinga av 1800-talet. Inspirasjonen var eldre motivtradisjonar og måleria i kyrkjene på 1600-talet. Mest kjende er gjerne rosemålinga frå Telemark og Hallingdal. Men mange bygdelag hadde sine rosemålarar i den tida.

2014-05-09 08-51-51 - IMG_3007ed2

Gjennom 1800-talet steig rosemålinga sin popularitet kraftig i Noreg. Målarar på Vestlandet kopierte gjerne telemarkstilen, særleg er dette tilfelle i Hardanger. Men i Midthordland utvikla det seg ein heilt eigen stil, nemleg Osmålinga.

2013-19-35_edited-1

Fargane i osmålinga er gjerne klåre, kraftige og med skarpe kontrastar…

View original post 52 more words

7 thoughts on “Osmåling”

    1. Thanks, M.R. I have not done so much of this style but have recently visited this exhibition so I wanted to showcase the beauty in these old pieces. They inspire me and I plan to paint some of my own in coming months.

      Like

Everyone is important. What do you have to say?

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.