Community

Learning Danish – Fornøjelse Pleasure

Pleasure -  Fornøjelse from the verb fornøje : to please or delight or gratify Fornøjelig -amusing, delightful, pleasant Fornøjelse - pleasure, delight, diversion, amusement. betale fornøjelse: (to) foot the bill finne fornøjelse i: take pleasure/delight in har fornøjelse af: deirive satisfaction from Det er mig en stor fornøjelse at...   It gives me great pleasure… Continue reading Learning Danish – Fornøjelse Pleasure