Community

Learning Danish – Fornøjelse Pleasure

Pleasure –  Fornøjelseaarhus

from the verb fornøje : to please or delight or gratify

Fornøjelig –amusing, delightful, pleasant

Fornøjelse – pleasure, delight, diversion, amusement.

betale fornøjelse: (to) foot the bill

finne fornøjelse i: take pleasure/delight in

har fornøjelse af: deirive satisfaction from

Det er mig en stor fornøjelse at…   It gives me great pleasure to….

Ja, med fornøjelse: Yes, with pleasure. – in agreeing to do something

God fornøjelse! : Have a good time!

Fornøjelsesliv – entertainment, means of enterntainment

Fornøjelsestur – det er ingen fornøyelsestur : It is no picnic. (metaphorical picnic)

Så kom den næste, han var lystigmager, han var direktør for komedierne, maskeraderne og al den fornøjelse der kan findes på. Hans rejsegods var en stor tønde.

Then came the next, he was merry-maker, he was director of comedies, masked balls, and all the pleasure that can be found. [Source: H C Andersen, posted on http://vandreture.wordpress.com/]

Some Danish words to ponder about for those of us struggling to extend our danish vocabulary.